PonukaMezonetov

Mezonety
01A
Užitková plocha:129.89 m²
Celková plocha:337 m²
Počet izieb:4
Cena:139 900 €
Stav:Voľný
01B
Užitková plocha:129.89 m²
Celková plocha:338 m²
Počet izieb:4
Cena:139 900 €
Stav:Voľný
02A
Užitková plocha:129.89 m²
Celková plocha:337 m²
Počet izieb:4
Cena:139 900 €
Stav:Voľný
02B
Užitková plocha:129.89 m²
Celková plocha:338 m²
Počet izieb:4
Cena:139 900 €
Stav:Voľný
03A
Užitková plocha:85.99 m²
Celková plocha:219 m²
Počet izieb:3
Cena:109 900 €
Stav:Voľný
03B
Užitková plocha:85.99 m²
Celková plocha:233 m²
Počet izieb:3
Cena:109 900 €
Stav:Voľný
04A
Užitková plocha:85.99 m²
Celková plocha:265 m²
Počet izieb:3
Cena:114 900 €
Stav:Voľný
04B
Užitková plocha:85.99 m²
Celková plocha:312 m²
Počet izieb:3
Cena:114 900 €
Stav:Voľný
DomyÚžitková plochaPozemokPočet iziebCena s dphStav
01A129.89 m²337 m²4139 900 €Voľný
01B129.89 m²338 m²4139 900 €Voľný
02A129.89 m²337 m²4139 900 €Voľný
02B129.89 m²338 m²4139 900 €Voľný
03A85.99 m²219 m²3109 900 €Voľný
03B85.99 m²233 m²3109 900 €Voľný
04A85.99 m²265 m²3114 900 €Voľný
04B85.99 m²312 m²3114 900 €Voľný